Sylwetka absolwenta

Kierunek: Inżynieria Materiałowa
Inżynierskie studia stacjonarne I stopnia
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych fizyki, chemii, informatyki posiadają wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, tworzyw sztucznych i kompozytowych; doboru materiałów inżynierskich do wytwarzania wyrobów technicznych, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów w zależności od ich przeznaczenia oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci studiów w zależności od wyboru specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii tworzyw sztucznych i kompozytów oraz inżynierii biomateriałów włókienniczych.
    Absolwenci o specjalności Inżynierii tworzyw sztucznych i kompozytów uzyskują podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych.  Po ukończeniu studiów inżynierskich są przygotowani do pracy na stanowisku inżyniera materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych i kompozytów. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach inżynierii w tej dziedzinie pozwoli absolwentom tych studiów na przystosowanie się do potrzeb rynku. Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.
Absolwenci o specjalności Inżynieria biomateriałów włókienniczych posiadają wiedzę z przedmiotów z zakresu nowoczesnych materiałów włókienniczych stosowanych na potrzeby medycyny. Podstawowym zadaniem inżyniera o w/w specjalności jest rozwiązywanie problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zdobyta wiedza umożliwi podejmowanie zadań związanymi z pracami naukowo-badawczymi, projektowaniem implantów tekstylnych, wszczepów, wyrobów opatrunkowych i higienicznych, modyfikacją ich powierzchni oraz technologią ich wytwarzania.   
Absolwenci przygotowani są  do pracy w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.