Projekty

BIOGRATEX -KLUCZOWY POIG - POIG.01.03.01-10-007/08-00, „Biodegradowalne wyroby włókniste” , 17.11.2008-31.10.2013
 


zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie zobacz film


BIOMASA POIG - POIG.01.01.02-10-123/09, „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych dla środowiska” ,01.05.2009-31.12.2013

 


FORESIGHT POIG– UDA –POIG.01.01.01-00-005/09-00  „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa szansa dla Polski”, 01.01.2010-30.06.2012
 

Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych
 

Z dniem 28 grudnia 2012 r rozpoczęto realizację projektu rozwojowego z obszaru bezpieczeństwa i obronności kraju, numer 0014/R/ID1/2011/01, numer umowy o dofinansowanie: O ROB 0014 01/ID14/1. Projekt dotyczy opracowania technologii nowoczesnych ochron osobistych służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych  oraz zweryfikowanie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz ergonomii. W ramach projektu zostaną zastosowane najnowsze osiągnięcia technologii tekstylnych umożliwiające spełnienie rosnących wymagań stawianych ochronom osobistym oraz wymagań związanych z komfortem użytkowania, estetyką i funkcjami telemetrycznymi.
W ramach projektu planowane jest opracowanie koncepcji dwóch typów ubrań strażackich: „ubrania specjalnego nowej generacji (o maksymalnie ograniczonej masie, „ubrania do działań ratowniczo-gaśniczych na przestrzeniach otwartych” - tzw. ubranie specjalne lekkie) oraz „system ubrania ćwiczebnego (z systemem monitorowania pracy ratownika).

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum projektowe, którego skład przedstawia się następująco:
•    Szkoła Głowna Służby Pożarniczej (SGSP)
•    Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
•    Politechnika Łódzka
•    Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
•    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP)
•    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
•    TEXA
•    Arlen SA
•    Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
•    Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
W projekcie tym Politechnika Łódzka jest reprezentowana przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, i jego dwie katedry: Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, Katedrę Dziewiarstwa oraz Instytut Elektroniki na Wydziale Elektrycznym.
Koordynatorem projektu jest Szkoła Główna Straży Pożarnej. Koordynatorem na Politechnice Łódzkiej jest prof. dr hab. Izabella Krucińska.
Projekt realizowany jest w 100% z  Krajowych Środków Publicznych, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przewidywany termin zakończenia prac w Projekcie: 27.12.2014 r.


„Personalizacja odzieży sportowej poprzez jej tekstronizację z oceną wydolności organizmu.”

W ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt „Personalizacja odzieży sportowej poprzez jej tekstronizację z oceną wydolności organizmu” został zakwalifikowany do finansowania.
Sportowa odzież inteligentna, zapewniająca wygodę i odpowiedni klimat pododzieżowy może pomóc w optymalizacji warunków treningowych i startowych sportowców. Przedmiotem projektu jest personalizacja odzieży polegająca na dostosowaniu jej do fenotypu sportowca.  Tekstronizacja umożliwi ocenę wpływu rodzaju odzieży sportowej na wydolność poprzez zdalny pomiar parametrów fizjologicznych

Głównymi obszarami badań będą:
- określenie fenotypu sportowca w oparciu o model diagnostyczny,
- dopasowanie odzieży do fenotypu pod kątem jej struktury, składu i własności biofizycznych,
- odzież tekstroniczna (integracja tekstyliów z elektronicznym układem pomiarowym),
- określenie wpływu rodzaju odzieży na wydolność.
Projekt będzie realizowany przez konsorcjum projektowe, którego skład przedstawia się następująco:
•    Victory - Sport Promocja Sp. z o.o.
•    Politechnika Łódzka
•    Robert Pietruszyński - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
W projekcie tym Politechnika Łódzka jest reprezentowana przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, i jego dwie katedry: Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, Katedrę Dziewiarstwa oraz Instytut Elektroniki na Wydziale Elektrycznym.
Koordynatorem projektu jest firma Victory - Sport Promocja Sp. z o.o.


Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania”

W ramach  konkursu OPUS II ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki, projekt „Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania” został zakwalifikowany do finansowania.

Realizacja projektu ma na celu podjęcie unikatowych w skali świata badań, których celem ogólnym będzie stworzenie w pierwszej kolejności narzędzi naukowych, pozwalających na modelowanie zjawisk transportu ciepła i masy w układzie skóra wcześniej narodzonego noworodka – wyrób tekstylny- środowisko zewnętrzne i weryfikację przyjętych założeń przy użyciu manekina noworodka przedwcześnie urodzonego z funkcją zróżnicowanego wydalania wilgoci i ciepła. Realizacja projektu ma za zadanie zweryfikowanie hipotezy badawczej, że zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspomagających proces  projektowania ubioru ochronnego dla noworodków przedwcześnie urodzonych w postaci programu komputerowego do symulacji transportu strumienia ciepła i masy oraz manekina termicznego wcześniaka przyczyni się do rozwoju nowej konstrukcji ubioru zabezpieczającej optymalny komfort fizjologiczny użytkownikom.

Projekt realizowany będzie na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w jego dwóch katedrach: Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, Katedrze Dziewiarstwa.

Liderem projektu jest prof. dr hab. Izabella Krucińska.

Zobacz pozostałe projekty realizowane na Wydziale: