Możliwości pracy

Studenci po ukończeniu studiów są przygotowani do pracy:

 • w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • w przedsiębiorstwach obrotu materiałami polimerowymi i ich recyklingu;
 • w przedsiębiorstwach włókienniczych;
 • w jednostkach naukowo-badawczych;
 • w zakładach materiałów opatrunkowych;
 • w służbach celnych, kontroli jakości;
 • w instytucjach naukowych;
 • w ośrodkach badawczych;
 • w laboratoriach;
 • w ośrodkach normalizacyjnych;
 • przy projektowaniu implantów tekstylnych;
 • przy projektowaniu projektowaniu wszczepów;
 • przy modyfikacji powierzchni biomateriałów oraz technologii ich wytwarzania;

 
Absolwenci przygotowani są do kierowania zespołami działalności twórczej, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, oraz aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach.