Srebrny medal na targach BRUSSELS INNOVA 2014

W bieżącym roku w Brukseli, w dniach 13-15 listopada, odbyły się jedne z najstarszych i największych na świecie targów wynalazków: "63 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014".
Podczas tej wielkiej imprezy wystawienniczej wystawcy z 14 krajów zaprezentowali ponad 300 wynalazków z zakresu różnych dziedzin nauki i gospodarki.
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej wraz z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zgłosiła do udziału w targach wynalazek: "Sposób polepszania własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych. Hybrydowy układ balistyczny."  – opracowany w ramach projektu badawczego nr N N508 62 99 40  pt. ”Badania nad funkcjonalizacją materiałów balistycznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który został nagrodzony Srebrnym Medalem przez Jury Konkursu EUREKA