Nowa specjalność: Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów.

Nowa specjalność: Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów.

 Decyzją Rady Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na kierunku studiów Inżynieria materiałowa utworzono nową specjalność Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów. Absolwenci tej specjalności uzyskują podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych. 

Więcej informacji w zakładkach: Sylwetka absolwenta i Plan studiów.