Innowacje dla medycyny i rolnictwa

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej od lat opracowuje nowe materiały do zastosowań w wielu dziedzinach życia.

Ostatnie osiągnięcia to innowacyjne materiały włókniste dla medycyny i rolnictwa, opracowane w ramach projektu "Biogratex", którego liderem jest  Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologi Włókienniczej.

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu opisującego osiągnięcia tego projektu.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17043873,Wlokna_dla_medycyny_i_rolnictwa.html