2010

Wykaz  publikacji  pracowników  Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej

część 1: publikacje o zasięgu międzynarodowym,

Rozdziały w książkach

1.  M. Koszewska, CSR communication through marketing strategy as one of the conditions of the effective influence of CSR on consumer behavior -  the case of textile and clothing market”, w: Innovations in Clothes and Footwear, red. Pawłowa M., Frydrych I., Wydawnictwo  Politechniki Radomskiej 2010, ISBN 978-83-7351-377-8, s. 352-357

Patenty

 1. Zgłoszenie patentowe, Europa, nr EP 10015076, Method for Multifunctional Finishing of Textiles of Cellulose or Synthetic Fibres and Blands Thereof, Politechnika Łódzka, Polska, Twórcy: Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, 15 pkt.

Publikacje „z listy filadelfijskiej”

 1. Koszewska M.: CSR standards as a significant factor differentiating textile and clothing goods, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010,  pages 14-19, lista filadelfijska, 25 pkt.
 2. Krucińska I., Cybula M., Rambausek L. and L. van Langenhove, Piezoelectric textiles: state of the Art, Materials Technology 2010, Vol 25, No 2, 2010,93-100, 15 pkt.
 3. Zimniewska M., Krucińska I.: The effect of raw material composition of clothes on selected physiological parameters of human organism, The Journal of The Textile Institute 2010, Vol 101 No 2, s.154-164, ISSN 0040-5000, 15 pkt
 4. Kardas I., Lipp-Symonowicz., Sztajnowski S.: The influence of enzymatic treatment on the surface modification of PET fibers,  Journal of Applied Polymer Science, Volume 119, Issue 6, pages 3117–3126, 15 March 2011 Article first published online: 24 SEP 2010, 25 pkt.
 5. Michalak M.: Application of the Non-Contact Thermal Method for Estimation of the Thermal Parameters of Flat Materials”, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010, 6, s.76-79, ISSN 1230-3666, 25 pkt.
 6. Urbaniak-Domagała W., Wrzosek H., Szymanowski H., Majchrzycka K., Brochocka A.: “Plasma Modification of Filter Nonwovens Used for the Protection of Respiratory Tracts“, Fibres &Textiles in Eastern Europe,Vol.18, nr 6, str. 94, 2010,
 7. Wysokińska Z.: Market for Starch, Hemicellulose, Cellulose, Alginate, its Salts and Esters, and Natural Polymers, Including Chitin and Chitosan: Analysis Results, Fibres &Textiles in Estern Europe, Issue 6 (83) 2010, pages 7-13, lista filadelfijska, 25 pkt.
 8. S. Brzeziński, A.Tracz, S. Połowiński, D. Kowalczyk: „Effect of corona Discharge on the Morphology of Polyester Fiber Top Layer”, J.Appl.Pol.Sci. 116 (2010), 3659-3667 “lista filadelfijska”, 25 pkt.
 9. R. Jantas, L. Herczyńska: „Preparation and characterization of the poly(2-hydroksyethyl methacrylate) – salicylic acid conjugate”, Polym.Bull 64 (2010), 459-469 “lista filadelfijska”, 25 pkt.
 10. R. Jantas, S.Połowiński, D.Stawski, J.Szumilewicz: “Modificaion of a Polylactide Fibre Surface”, Fibres and Textiles in Eastern Europe 18, 4(81) (2010), 87-91 “lista filadelfijska”, 25 pkt.
 11. Irzmańska E., Lipp-Symonowicz B., Kujawa J., Irzmański R.:  Textiles Preventing Skin Damage, Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010 Pages 84–90, 2 (79) / 2010, 25 pkt.

Artykuły w czasopismach wydanych za granicą

 1. Wrzawiński T.P.:  The relationship between parent firms and their affiliates listed on selected stock exchanges in China and Germany in the textiles and clothing sector; Autex Research Journal, Vol 10, No 3, September 2010, s.80-84, 10 pkt.

Referaty z konferencji organizowanych za granicą – tylko opublikowane

 1. Krucińska I., Gliścińska E., Chrzanowski M., Komisarczyk A.: Multi – nozzle laboratory stand for electrospinning process. World Textile Conference. AUTEX 2010, Vilnius, 2010, (wydawnictwo elektroniczne), 10 pkt.
 2. Krucińska I., Urbaniak-Domagała W., Skrzetuska E., Nowak M.: Scope for the Preparation of Dibutyrylchitin in the Form of Nano-particles, Autex 2010, 21-23.06.2010, Vilnius, Lithuania, (wydawnictwo elektroniczne), 10 pkt.
 3. Koszewska M.: Making consumption ecological - conclusions for  textile and clothing industry, materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca  Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – strony nienumerowane), 10 pkt.
 4. Koszewska M., Malinowska Olszowy M., Łaszkiewicz B.: Market analysis of cellulose fibres with special properties, materiały konferencyjne, , materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca  Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, s.165, 10 pkt.
 5. Malinowska – Olszowy M.: “Industrial property rights with reference to clothing market”,  materiały konferencyjne, Autex 2010 10th World Textile Conference, 21-23 czerwca  Vilnius, Lithuania, ISBN 978-9955-25-829-2, (materiały na płycie CD – nienumerowane), 10 pkt.
 6. Machnowski W., Bendkowska W.: Estimation of thermal protective properties of clothing assemblies with PCM, W: Book of Proceedings 41th International Symposium on Novelties in Textiles [Dokument elektroniczny], Ljubljana, 2010, s. 374-380.
 7. D. Stawski: “Application of the layer-by-layer method for modification of different types of textiles” W: 4 th Aachen-Dresden International Textile Conference, Drezden November 25-26, 2010 ,Programme [s 76] 198str.,21cm
 8. D. Stawski, S. Połowiński: „Hydrophilic properties of polypropylene nonwovens after polyelectrolyte layers deposition” W: 6th Central European Conference 2010 “Fibre-grade polymer, chemical fibres and special textiles, 13-14 September 2010, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstacts [31s], 101 str., 30cm
 9. Z.Draczyński: Synthesis and Properties of Chitin Acetate/Butyrate Copolymers W: Second International Conference on Natural Polymers ICNP 2010, Kottayam 2010 India, 264 str., 30cm, Materały zjazdowe [31s]
 10. Z.Draczyński: “Prepatation and some properties of TCP/aceto-butiric chitin copolyesters nanocomposities” W: International Symposium on Biopolymerz ISBP 2010, October 3-7 2010, Universitet Stuttgart, Book of abstracts [115s] , 187str, 30 cm

Referaty z konferencji organizowanych w Polsce – tylko opublikowane

 1. Skoneczna M., Kostanek K., Krucińska I.: Implementacja czujnika piezoelektrycznego w struktury wyrobów tekstylnych celem monitorowania parametrów życiowych, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 2. Krucińska I., Koszewska M., Malinowska – Olszowy M., Zimniewska M.: „Profil kształcenia w zakresie towaroznawstwa w Politechnice Łódzkiej”, I Międzynarodowa Konferencja "Produkt i Opakowanie – współczesne trendy", 21-22.10.2010, Łódź (tylko wygłoszony).
 3. Przybył K.: Technologocal Usabilityof Yarns -  Innovations, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, (strony nienumerowane). 
 4. Niewiadomska I., Przybył K.: Technological Parameters and Resistance of Kniited Yarn Electroconductives Stable Fibers, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, temat: Innowacje techniki i technologii w dziewiarstwie, Rydzyna, 17.06-19.06 2010, Materiały Konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 5. Czajkowski T.: „Porównanie wykorzystania pewnych aspektów handlu i biznesu elektronicznego w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym na tle wyników badań dla wszystkich sektorów gospodarki w UE”, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010.
 6. Czekalski J.,  Jackowski T.: „Przędze przeznaczone na techniczne wyroby włókiennicze”, Knitt Tech 2010. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Innowacyjne Techniki i Technologie w Dziewiarstwie. Rydzyna 2010, liczba stron: 10, materiały konferencyjne, ISBN 978-83911012-9-2
 7. Malinowska – Olszowy M.: „Funkcje marki w aspekcie ekonomiczno – prawnym w odniesieniu do rynku tekstylno – odzieżowym”, IX Międzynarodowa konferencja Naukowo – Techniczna Knitt Tech 2010, Rydzyna 2010, (strony nienumerowane).
 8. Urbaniak-Domagała W., Komorowska M.: „Wykorzystanie wyrobów dziewiarskich
  w sensoryce parametrów biomechanicznych człowieka”, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Knitt Tech 2010na temat: „Innowacyjne Techniki
  i Technologie w dziewiarstwie“ 17.06-19.06.2010 Rydzyna, materiały konferencyjne ISBN 978-83911012-9-2, (strony nienumerowane).
 9. Krucińska I., Komisarczyk A., Kostanek K., Kubsz I., Strzembosz W.: Wpływ obróbki enzymatycznej tkanin  odzieżowych na transport wilgoci, Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH 2010 „INNOVATIVE MATERIALS & TECHNOLOGIES IN MADE-UP TEXTILE ARTICLES AND FOOTWEAR”, (wydawnictwo elektroniczne).
 10. Alvarez J., Lipp-Symonowicz B.: Ocena wielofunkcyjności tekstyliów w aspekcie aplikacji rozjaśniaczy optycznych, Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 192-202
 11. Lipp-Symonowicz B., Sztajnowski S., Wojciechowska D.: Usability of fibrous materials as footwear elements in aspect of their selected utility, hygienic and barrier properties. Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes,Polska, s. 90-93
 12. Wojciechowska D.: Properties of bamboo fibres in case of their utilization as footwear elements.  Kraków, 25-26.10.2010, XI Międzynarodowa Konferencja Mat-Eco-Shoes, Polska, s. 93-96

Komunikaty/streszczenia, postery z konferencji organizowanych za granicą – tylko opublik.

 1. Krucińska I., Urbaniak-Domagała W., Skrzetuska E., Nowak M. : P 25. Scope for the Preparation of Dibutyrylchitin in the Form of Nano-particles, Autex 2010 Wilno 2010, (wydawnictwo elektroniczne), 10 pkt.
 2. Krucińska I., Urbaniak-Domagała W., Skrzetuska E.: Printing textiles with chemical sensor properties, 3rd International Symposium on  Flexible Organic Electronics (IS-FOE 10), s.86, 6-9.07.2010, Ouranoupolis, Greece, 10pkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3. Krucińska I., Urbaniak-Domagała W., Skrzetuska E.: The printing of piezoresistive sensors on textiles with the use of carbon nanotubes, Sensordevices 2010, Wenecja, 2010 (poster i prezentacja multimedialna)
 4. Niewiadomska I., Przybył K.: The Electrical Properties of Staple Fibers and Yarns Destine for Flat Knitted Fabric [Dokument elektroniczny] TEX CI`10. 7th IMTERNATIONAL CONFERENCE TEXTILE SCIENCE 2010, Liberec, Czech Republik, 2010, 1 dysk optyczny (CD-ROM), Quality Control and Testing in Textile Branch p.2,  ISBN: 978-80 7372-638-6

Komunikaty/streszczenia, postery z konferencji organizowanych w Polsce – tylko opublik.

 1. Puchalski M., Sztajnowski S.: S77. Structural changes of polymeric blends with nanoadditives. W: VIII International Conference on X-Ray Investigation of Polymer Structure – XIPS 2010. Wrocław, 8-10.XII.2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1], 337 s. ; 25 cm, 10 pkt.

część 2 publikacje o zasięgu krajowym i lokalnym.

Monografie

 1. Stawski Dawid: „Zaawansowana analiza powierzchni włókien polipropylenowych w płaskich wyrobach włókienniczych modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów”, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1060 rozprawy Naukowe  z.388 Łódź 2010, 20 pkt.

Rozdziały w książkach

 1. Koszewska M. : Ekologiczne i etyczne  znakowanie  i jego rola w konsumenckiej ocenie wyrobów, w: „Zarzadzanie Jakością Organizacji, red.: T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, ISBN 978-83-929209-4-6, s. 584-603
 2. Koszewska M.:Aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze  tekstyliów ochronnych, W: Wybrane problemy Jakości Wyrobów Przemysłowych, red.: J. Żuchowski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-308-2, ISBN 978-83-7204934-6, s. 159-173
 3. Malinowska – Olszowy M.: “Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości produktów”, w:Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, red.: R.I. Zalewski,
 4. R. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9, ISBN 978-83-7204-930-8, s.113-126

Patenty

 1. Patent na wynalazek  Nr 204840 pt.: Sposób i aparat do sporządzania charakterystyki użytkowej płaskiego wyrobu włókienniczego, Twórca/y: Wawszczak Włodzimierz, Krucińska Izabella, Strzembosz Wiktor, 25 pkt.
 2. Patent Nr 378871 nt. „ Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych”, Twórcy:  , 25 pkt.
 3. Zgłoszenie patentowe „Sposób wytwarzania sensorycznych elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru”, P – 389959, Twórca/y: Krucińska Izabella, Beata Surma, Michał Chrzanowski, 21.12.2009, 2 pkt.
 4. Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391136. Niecytotoksyczny materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska. Twórca/y: Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia, Babeł Krzysztof. Wniesione 04.05.2010,
  2 pkt.
 5. Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391137. Sposób wytwarzania aktywnych nanowłókien węglowych. Politechnika Łódzka, Polska. Twórca/y: Krucińska Izabella, Babeł Krzysztof, Gliścińska Eulalia. Wniesione 04.05.2010, 2 pkt.
 6. Zgłoszenie patentowe. Polska, nr P-391138. Węglowy materiał opatrunkowy na trudno gojące się rany oraz sposób wytwarzania tego materiału. Politechnika Łódzka, Polska. Twórca/y: Krucińska Izabella, Babeł Krzysztof, Gliścińska Eulalia. Wniesione 04.05.2010, 2 pkt.
 7. Zgłoszenie patentowe, Polska, nr P 392144, Sposób wielofunkcjonalnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych, syntetycznych oraz ich mieszanek, Politechnika Łódzka, Polska, Twórcy: Krucińska Izabella, Urbaniak-Domagała Wiesława, Skrzetuska Ewa, Chrzanowski Michał, 2 pkt.
 8. Zgłoszenie patentowe, Nr  P -382 793 „Sposób komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej i urządzenie do komprymacji potoku włókien w aparacie rozciągowym przędzarki obrączkowej”, Biuletyn Urzędu Patentowego 15 uzupełnienie do  2009 r. nr 1(914), twórcy: Kluka A., Jańczyk R., Lachowski J., Kossowski Z., Przybył K., 2 pkt.

 

Artykuły w czasopismach wydanych w Polsce

 1. Czekalski J., Jackowski T.: Jakość przędz z włókien naturalnych stabilizowanych termicznie, Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra 2010 nr 4 s. 37-41, 5 pkt.
 2. Czajkowski T.: „Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie
  i w Polsce”, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Włókiennictwo, nr 66, Łódź 2010, ISSN 0076-0331, s. 5-22
 3. Krysiak K., promotor: Lipp-Symonowicz B.: Wpływ barwników na właściwości barierowe tekstyliów w odniesieniu do promieniowania UV, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2010, Nr 66 (1061), s. 23-52
 4. Marczak E., Marczak P.: Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien PAN barwnikami zawiesinowymi, Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 11, 2010, s. 27-31, 5 pkt.
 5. Machnowski W., Perkowski J., Wrzosek H.: Badania wpływu promieniowania jonizującego, stosowanego w konserwacji tkanin zabytkowych, na wybrane włókna naturalne, Notes Konserwatorski 2010, nr 13, s.71-88.
 6. Michalak M. : Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. Cz. I. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 2, 2010, s. 31 – 33, 5 pkt.
 7. Michalak M.: Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. Cz. II. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 3, 2010, s. 25 – 27, 5 pkt.
 8. Michalak M., Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z.: Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. I. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 27 – 29, 5 pkt.
 9. Michalak M., Tszydel M., Herbrych M., Kaźmierczak E., Rogozińska A., Życiński Z.: Badanie włókien chruścikowych larw piątego stadium larwalnego Hydropsyche angustipennis (Hydropsychidae). Cz. II. Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra, Nr 5, 2010, s. 23 – 26, 5 pkt.
 10. Michalak M., Czajkowski T., Kubsz I., Kostanek K., Wilamowska K., Stalińska M.: „Etyczna i ekologiczna Manufaktura – dawniej i dziś”, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 55-62
 11. Michalak M., Czajkowski T., Kubsz I., Kostanek K., Szałek A., Szałek B., Mastalerz P., Ociepa M.: „Spuścizna po Ludwiku Geyerze – Biała Fabryka”, V Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka, materiały konferencyjne, ISSN 1732-0925, Kraków 2010, s. 121-128
 12. Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył K.: Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej, Przegląd Włókienniczy WOS, 2010 Nr 5, s. 29-32, 5 pkt.
 13. Tęsiorowski Ł., Gniotek K., Skoneczna M.: Urządzenie do polaryzacji kabli piezoelektrycznych, ELEKTRONIKA 8/2010, s. 167-171, 6 pkt.
 14. Jańczyk R., Kluka A., Kossowski Z., Przybył K.: Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej, Przegląd Włókienniczy WOS, 2010 Nr 5, s.29-32, 5 pkt.
 15. Swaczyna P., Dopierała H.: Kształtowanie parametrów mechanicznych wybranych przędz komponentowych łączonych pneumatycznie, cz. I. Przegląd Włókienniczy 2010, nr 7-8,
  s. 50-51 (Instytut Włókiennictwa), 5 pkt.
 16. Swaczyna P., Dopierała H.: Kształtowanie parametrów mechanicznych wybranych przędz komponentowych łączonych pneumatycznie, cz. II. Przegląd Włókienniczy 2010, nr 10,
  s 28-31 (Instytut Włókiennictwa), 5 pkt.
 17. Malinowska – Olszowy M.: „Budowanie marki regionalnej „Włókiennicza Łódź” jako sposób promowania miasta i regionu”, Przegląd Włókienniczy 2/2010, s. 29-31, 5 pkt.
 18. Wojciechowska D., Włochowicz A.: Włókna bambusowe i kierunki ich zastosowań, Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 7-8/2010, s. 29-33, 5 pkt.

Referaty z konferencji organizowanych w Polsce – tylko opublikowane

 1. Krucińska I., Lipp-Symonowicz B., Urbaniak-Domagała W., Skrzetuska E.: Printing of the electroconductive transmission lines, XIII Scientific Conference of Materials Technology and Textile Design Faculty, Łódź, 2010,K-48/2010 pp.1-4
 2. Krucińska I., Skoneczna M., Piezoelectric polymers used as a textile, XIII Scientific Con-ference of Faculty of Material Technologies and Textile Design 2010,Łódź,2010, s. 9-12
 3. Krucińska I., Komisarczyk A., Kubsz I., Kostanek K.: “Objective Evaluation of Sensory Comfort of Fabric after Enzymatic Treatment” XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March, 2010 r. Łódź, K48/2010, pp.23-24
 4. Machnowski W., Perkowski J., Wrzosek H.: Wybrane metody instrumentalne przydatne
  w ocenie stanu zachowania oraz ochronie tekstylnych obiektów zabytkowych,
  W: Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łódzkiej, Łódź, XI. 2010, s. 45-59.
 5. Mazalewska O., Chrzanowski M.: Preliminary Studies for the Desing of Small-diameter Vascular Implants, XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych
  i Wzornictwa Tekstyliów, Łódź 22.03.2010, K48/2010, s. 9-12.
 6. Niewiadomska I., Przybył K.: PRZĘDZE ELEKTROPRZEWODZĄCE Z WŁÓKIEN ODCINKOWYCH JAKO PRODUKT MULTIFUNKCJONALNY, V Konferencja Nauka
  i Przemysł. Kraków 26. XI. 2010 (materiał w druku).
 7. Łuczak K., Andrzej, Przybył K.: Inżynierowie pierwszej polskiej politechniki, 10. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 22.04.2010, blok tematyczny: Technika
  i technologie w XXI w., ID – 172.
 8. Wrzawiński T.: ”Financial standing of the textile and clothing sector on the basis of the companies quoted at the Warsaw Stock Exchange“; XIII Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design (22.III.2010) K48/2010, s.13-18.
 9. D. Stawski, “ Influence of sample weight of low viscosity polypropylene on the thermogravimetric properties in air atmosphere”,W: Materiały konferencyjne z XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design,  22 March 2010 ,  K-42, s. 1-4.
 10. Z. Draczyński, R. Jantas,; "Free-radical addition of 2-hydroxy 1-ethanehtiol to multiacrylate” W: Materiały konferencyjne z XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design,  22 March 2010 ,  K-42, s. 5-6.
 11. L Herczyńska, R. Jantas, “Methacrylated sucrose as new crosslinker” W: Materiały konferencyjne z XIII Scientific Conference Faculty of Material Technologies and Textile Design,  22 March 2010 ,  K-42, s. 7-8
 12. R. Jantas, S.Połowiński, D.Stawski, J.Szumilewicz, L.Herczyńska, D.Draczyński: “Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych w: materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [117s], 10 pkt.
 13. D.Stawski: Właściwości elektrostatyczne Tekstyliów modyfikowanych nanowarstwami polielektrolitów  w: materiały zjazdowe 53.Zjazd PTChem-SITPChem „Życie to chemia” Gliwice 14-18,IX.2010, [216s], 10 pkt.

 

Komunikaty/streszczenia, postery z konferencji organizowanych w Polsce – tylko opublik.

 1. Niewiadomska I., Przybył K.: Method of Estimation of Electroconductive Parameters of Yarn, XIII Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Desing, 22 March,  2010 r. Łódź, K-44 pp.1-2,
 2. Puchalski M., Sztajnowski S., Lipp-Symonowicz B.: S171-A-85. Technika WAXS
  w analizie zmian struktury nadcząsteczkowej włókien poliamidu 6 w warunkach silnego nasłonecznienia. W: 52 Konwersatorium Krystalograficzne. Wrocław, 24-26 czerwca 2010. Materiały Konferencyjne. Wrocław, 2010, [s.1] 2010, 78 s. ; 25 cm
 3. Swaczyna P.: Linear mass unevenness of selected staple-filament yarns pneumatically linked as a function of yarn forming parameters, XIII Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile Design, K-44, 22.03.2010 r., Łódź, s. 3-4

Inne (np. udział w redagowaniu czasopism itp.) (w tabeli – kolumna 10)

 1. Czajkowski T.: Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), tytuł: „Handel elektroniczny – jego segmenty i modele biznesowe, oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach polskiego sektora tekstylno-odzieżowego”, XI. 2010.
 2. Czajkowski T.: Artykuł popularno-naukowe do portalu internetowego „Siła Wiedzy” (http://www.sila-wiedzy.pl), tytuł: „Innowacyjny strój strażaka z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych”, listopad 2010.

 

Wykaz publikacji punktowanych Katedra Włókien Sztucznych K-41

 

 1. S.Brzeziński, A.Kaleta, D.Kowalczyk, G.Malinowska, B.Gajdzicki. Effect of Changes in the Nanostructure of the Outer Layer of Syntetics Fibres on their Dyeing Properties. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2010 r, vol 18, Nr 4 (81) s. 92-98 ISSN 1230-3666) 25p.
 2. M. Boguń, T. Mikołajczyk, G. Szparaga, A. Kurzak, „Water-soluble Nanocomposite Sodium Alginate Fibres” Fibres and Polymers 2010, Vol.11, No.3, 398-405,.
 3. M. Boguń; Nanocomposite Calcium Alginate Fibres Containing SiO2 and Bioglass, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 11-19.25p
 4. T. Mikołajczyk, M. Boguń, S. Rabiej, P. Król, „Zinc Alginate Fibres with a Silica (SiO2) Nanoadditive”, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 6 (83) pp. 39-44.
 5. M. Boguń, S. Rabiej, “The Influence of Fiber Formation Conditions on the Structure and Properties of Nanocomposite Alginate Fibers Containing Tricalcium Phosphate or Montmorillonite” Polymer Composites 31, (2010), 1321-1331
 6. T. Mikołajczyk, G. Szparaga, S. Rabiej, A. Frączek-Szczypta, „Influence of Formation Conditions on the Structure and Properties of Nanocomposite PAN Fibres Containing Silver and Hydroxyapatite Nanoadditives”, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, vol.18,  no.5 (82) pp.16-26                                     

Artykuły w czasopismach (wydanych w Polsce)   

 1. K. Blus, J. Bemska. Effect of Nonionic Surfactants on the Dyeing Process of Cellulose  Fibres With C.I. Reactive Blue 217. AUTEX Research Journal, Vol. 10, No3, September,2010 © AUTEX  s.64- 68 , ISSN  1470-9589 6 p.         
 2. J.Bemska. Novel Decorative Materials for Textiles. AUTEX Research Journal, Vol. 10, No2, June ,2010 © AUTEX  s.55- 5,  ISSN  1470-9589   6 p.
 3. A. Karaszewska, J. Bucheńska, Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra, Polimery 2010, 55, nr 9 str. 668-673 20p.
 4. G. Szparaga, P. Król, M. Boguń, “Polyacrylonitrile Prekursor Fibres Containing Bioglass” Inżynieria Biomateriałów, No.99 – 101, vol.XIII,p.121, ISSN 1429-7248 7p.                                
 5. E. Stodolak, A. Scisłowska-Czarnecka, M. Błażewicz, M. Boguń, T. Mikołajczyk, E. Menaszek, „Biocompatibility of Hybryd Fibrous Materiale Jasing on Poly-L/DL-Lactide”, Inżynieria Biomateriałów, No.99 – 101, vol.XIII,p.110, ISSN 1429-724 7p.
 6. A. Karaszewska, J. Bucheńska, Antybakteryjne włókna poliestrowe zawierające jony srebra, Cz. II. Kinetyka uwalniania jonów srebra i wybrane właściwości modyfikowanych włókien, Polimery, 2010, 55, nr 11-12, s.56 – 59  20p   

Monografie

 1. M. Boguń, „Nanokompozytowe włókna alginianowe i kompozyty z ich udziałem do zastosowań w inżynierii biomateriałowej”, Zeszyty Naukowe” nr. 1062, Łódź 2010.
 2. T. Mikołajczyk, „Nanotechnologia w wytwarzaniu włókien chemicznych”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej nr 1935, Łódź 2010